אורַן זמיר |

אורן זמיר מתראיין ומאפיין את שכונת ביצרון בתל אביב, על בתיה צמודי הקרקע

ועל המגדלים החדשים ממערב לשדרות ההשכלה.

דה-מרקר

הקישור לכתבה