Blog

Givatayim Neighborhoods

Givatayim Neighborhoods

תיאור ופרסום על השכונות השונות בעיר!!

more...
Sharon Raz |
In one word

In one word

במילה אחת: הביגודית!!!

בשתי מילים: הביגודית-ויצ"ו! בארבע מילים ומספר: הביגודית-ויצ"ו רח' הל'ה 62!

more...
Oran Zamir |
Givatayim. Here we go!!

Givatayim. Here we go!!

כתיבת בלוג על גבעתיים, החל בדצמבר 2014.מרגש ומאתגר. גבעתיים 2014 היא עיר קטנה וחביבה הנמצאית בצמידות לתל אביב ולרמת גן. המדובר באי קטן וקסום בתוך גוש דן.

more...
Oran Zamir |
Created byPIXO